Zakres działalności

 • projekty konstrukcji budowlanych i inżynierskich we wszystkich stadiach (koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacja warsztatowa i powykonawcza)
 • adaptacja projektów typowych w zakresie konstrukcji
 • weryfikacja i optymalizacja gotowych projektów
 • nadzorowanie budowy (pełnienie następujących funkcji: kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru, nadzory autorskie), również przy zabytkach nieruchomych
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • opinie i ekspertyzy techniczne
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych
 • przygotowanie dokumentacji odbiorowej, prowadzenie postępowań przed organem Nadzoru Budowlanego
 • charakterystyki energetyczne budynków
 • analizy porównawcze możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
 • świadectwa charakterystyki energetycznej
 • audyty energetyczne
 • inwentaryzacje architektoniczno-konstrukcyjne
 • kosztorysowanie (przedmiar, obmiar)
 • odbiory techniczne mieszkań