Kadra

mgr inż. Tomasz Rapa

absolwent Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich Politechniki Krakowskiej

UPRAWNIENIA

 • – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, nr MAP/0141/OWOK/09
 • – udokumentowana praktyka niezbędna do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych oraz wykonywania nadzoru               inwestorskiego
 • – uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyk energetycznych, nr MI/ŚE/98/2009
 • – uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr MAP/0427/POOK/12

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

 • – członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • – członek Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

 KURSY

 • – szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • – praktyczne zastosowania dynamiki budowli w projektowaniu obiektów budowlanych
 • – ustroje powierzchniowe – modelowanie i analiza MES
 • – Autodesk Robot Structural Analysis – kurs podstawowy
 • – Autodesk Robot Structural Analysis – kurs zaawansowany konstrukcje żelbetowe
 • – kompleksowy kurs kosztorysowania robót budowlanych
 • – ściany szczelinowe – zagadnienia projektowe i aspekty wykonawcze
 • – warsztaty konstrukcyjne BIM Akademii: Revit Structure, Robot Structural Analysis, Advance Steel
 • – technologia prefabrykacji konstrukcji drewnianych łączonych płytkami kolczastymi
 • – optymalizacja rozwiązań projektowych w konstrukcjach stalowych
 • – konstrukcje żelbetowe – cicer cum caule cz. II
 • – projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych cz. I

PARTNERZY

 

KONSTRUKTOR BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. Grzegorz Wolak

 

FIRMA PIOTR KULIG mgr inż. Piotr Kulig

 

4D PROJECT mgr inż. Marcin Czesak

 

METAL PROJEKT mgr inż. Przemysław Szymański

 

S-KON mgr inż. Jacek Dudek

 

ART-TERMO FIRMA BUDOWLANO – PROJEKTOWA mgr inż. Grzegorz Kamiński

 

AP LINE mgr inż. Andrzej Papież

 

PROKONGEO PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI  GEOTECHNICZNYCH mgr inż. Tomasz Kowalski

 

MKL PROJEKT inż. Łukasz Matwiejczuk